Camera nguỵ trang sạc dự phòng

Với khả năng di động và tính năng giấu kín, camera ngụy trang sạc dự phòng là một giải pháp giám sát lý tưởng cho những người có nhu cầu giám sát tài sản hoặc giải quyết các vấn đề an ninh. Tính ưu việt của camera này chính là khả năng ngụy trang hoàn hảo và tính di động cao.