Ruijie thương hiệu thiết bị mạng nổi tiếng thế giới

Ruijie Networks là nhà cung cấp thiết bị chuyển mạch, bộ định tuyến, wifi

Ruijie chất lượng hàng đầu tại Trung Quốc. Ruijie Networks mang đến các giải pháp về cung cấp thiết bị mạng với tính năng ưu việt không bị gián  đoạn, chuyển mạnh ứng dụng cho các giáo dục, y tế, giao thông, truyền thông, chính phủ và các dự án lớn đáp ứng yêu cầu và đảm bảo uy tín.

Hiện tại thì thương hiệu Ruijie đã nổi tiếng trên toàn cầu với thị phần số 1 về WLAN, số 3 về switch thương hiệu đã thôn tính khắp các Châu lục từ Châu Á, Châu Âu, Châu Mỹ đến Châu Phi với 5 trung tâm R&D, 41 văn phòng chi nhánh và hơn 5.000 đối tác bán hàng.

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ

Thiết bị mạng Wifi - Switch

RUIJIE RG-ES205GC-P

Liên hệ

Thiết bị mạng Wifi - Switch

Ruijie RG-RAP2200(E)

Liên hệ
Liên hệ